Home

Editar un text és més que corregir-lo. És…

  • Mirar que estigui ben enfocat al públic a qui va dirigit.
  • Que s’adapti al mitjà on està publicat (paper, diari, internet, xarxes socials…).
  • Que tingui un fil argumental i, la història, un recorregut: inici, nucli, desenllaç.
  • Que s’entengui!
  • Que no tingui faltes d’ortografia, ni gramaticals, ni estructurals…
  • I també… que s’adapti a allò que l’autor original volia expressar.

Semblava poca feina, oi?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s